GDPR

Oboznámenie o spracovaní Vaších osobných údajov

v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR)

 

Prevádkovateľ:

OZ Zvuky cez ruky

V zastúpení Anton Gúth (výkonný riaditeľ)

Červeňova 34, 81103 Bratislava

IČO: 3 0 8 5 6 6 7 1

 

Účel spracovania osobných údajov:

  • spracovanie objednávky MP3 La3no Deluxe

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • meno a priezvisko,

  • emailová adresa

 

Poskytnuté osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po dobu spracovávania objenávky.

 

Dotknutou osobou je každý záujemca o kúpu MP3 La3no Deluxe. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenos osobných údajov.